K7 Antivirus Premium

โปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ข้อมูลเพิ่มเติม

K7 Total Security

โปรแกรมป้องกันไวรัสชั้นสูงสำหรับคอมพิวเตอร์ ที่ปกป้องภัยคุกคามจากการท่องเว็บ(Advanced Web Protection) และควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ของลูก(Parental Control)

ข้อมูลเพิ่มเติม

K7 Ultimate Security

สุดยอดโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน (ตัวเต็ม) ป้องกันภัยคุกคามการใช้งานออนไลน์ทุกประเภทของคอมพิวเตอร์ รวมถึงมือถือทุกระบบ


ข้อมูลเพิ่มเติม